אתרי אינטרנט נגישים

האינטרנט תופס חלק גדול בחיינו כ-18% מהאוכלוסייה בישראל הינם אנשים עם מוגבלות מסוגים שונים, עיוורים ולקויי ראיה המשתמשים בתוכנת "קורא מסך" אנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים המקשות על תפעול העכבר אנשים עם לקות שמיעה הזקוקים לכיתוביות בזמן צפייה בסרט וידאו. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

נגישות באינטרנט

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות נועדו להבטיח ולאפשר לאנשים עם מוגבלות השתתפות מלאה. גם בתחום האינטרנט , כמו בשאר תחומי החיים. אתר מונגש , יונגש על פי הנחיות התקן הישראלי 5568 שהוא אימוץ התקן של הנחיות בינלאומיות – הנחיות נגישות לתכני אינטרנט Web Content Accessibility Guidelines של ארגון ה W3C הבינלאומי. התאמות הנגישות מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות שונות כגון: עיוורים ומוגבלי ראיה, אנשים עם מוגבלות פיזית, אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות , אנשים עם מוגבלות שמיעה ואנשים עם מוגבלויות אחרות, לעשות שימוש יעיל אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתר. .

מי חייב בנגישות

על פי התקנות יש לבצע התאמות נגישות לאתר אינטרנט שמספק "שירות לציבור" כהגדרתו בסעיף 19, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998 כניסה לקישור הגדרות סעיף 19 לחוק שיוון זכויות.. לא רק אתרי אינטרנט חייבים בנגישות אלא גם מסמכים, דפים, אפליקציות (יישומים) וכל שירות או מידע שנותן שירותים באמצעות האינטרנט.

לוחות זמנים להנגשה

אתר קיים – יש להנגיש תוך 48 חודשים מכניסת התקנות לתוקף (עד 25 באוקטובר 2017). אתר חדש – יש להנגיש עד ה 25 באוקטובר 2017

פטור בשל נטל כבד

אם ביצוע ההנגשה מהווה נטל כלכלי כבד מדי, ניתן לקבל פטור מהתאמות הנגישות ברמה AA וניתן להסתפק בהתאמות ברמה A. אם ביצוע התאמות לפי רמה A מהווה נטל כלכלי כבד מדי, יכול נותן השירות לקבל פטור אף מביצוע התאמות אלה. את הבקשה מגישים לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בכתובת הבאה: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים, רח' צלאח א-דין 29 ירושלים; או בפקס' 02-5088025, או למייל בקשה לפטור לאתר2017